Posted on

מסלול חול וצדפים ומדריך ליצירת משטח תחושה

סרטון קצר מתוך סדנת הריתמיקה  של ריתמיכיף.

בסרטון הסבר לפעילות המשלבת תנועה וקצב בנושא הקיץ והסבר להכנת משטח תחושה לגיל הרך.

לקבלת רעיונות ועדכונים נוספים למייל